Privacy en cookies

Privacy Statement Budgetbestemmingen.nl

Budgetbestemmingen.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van bezoekers en klanten van haar website van groot belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Budgetbestemmingen respecteert uw privacy bij al onze activiteiten. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Budgetbestemmingen zelf. Daarmee volgen wij ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via info@stedenman.nl.

Artikel 1 – Wie zijn wij?
Budgetbestemmingen is onderdeel van Stedenman.nl, een eenmanszaak, gevestigd te (5611 XB) Eindhoven aan de Lichtstraat 3. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14101240. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw
persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij?
Hier kunt U een overzicht vinden van de gegevens die wij verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw naam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst of het lezen van de website van Budgetbestemmingen. Wij bewaren deze gegevens zo lang de website online is.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen nadat deze klacht is afgehandeld.

Budgetbestemmingen heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw naam, e-mail, en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens bewaren tot u zich uitschrijft van onze kanalen.

Om de website van Budgetbestemmingen mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. U heeft ondubbelzinnige toestemming gegeven om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. De gegevens zijn zo veel mogelijk anoniem en worden niet aan derden verstrekt.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stedenman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 – Welke rechten heeft U met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Budgetbestemmingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Budgetbestemmingen om uw gegevens in te zien.

Wijziging – Als U op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt U hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Budgetbestemmingen, kunt U bezwaar maken.

Gegevensoverdracht – Mocht U uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Budgetbestemmingen uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft U het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij U kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt U een verzoek sturen naar info@stedenman.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 – Hoe beveiligen wij Uw persoonsgegevens?
Budgetbestemmingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stedenman.nl.

Artikel 6 – Wie ontvangen uw gegevens?
Budgetbestemmingen zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Budgetbestemmingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 7 – Cookies
Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Mede hierdoor kunnen we een betere ervaring op onze website waarborgen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Op de website van Veilig Internetten (https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/) of in de toelichting van de Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) leest u alles over cookies, de werking ervan en hoe u het gebruik van cookies uit kunt schakelen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Hier doelen we op de service van Google, genaamd Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over het gedrag van bezoekers op onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Facebook, Twitter en andere social media
Op onze website kunnen buttons opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welkeregelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Artikel 8 – Slotbepalingen
Wij raden U aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als U vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt U een e-mail sturen naar info@stedenman.nl. Als U een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt U ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens
Voor vragen, verzoeken en klachten kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stedenman
Lichtstraat 3
5611 XB Eindhoven
T: +31 (0)6 23296406
E: info@stedenman.nl

Fred van Gansewinkel is de Functionaris voor de gegevensbescherming / Data protection officer (DPO). Hij is te bereiken via info@stedenman.nl.

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.